landbrukskontoret_no_logo.jpg

jordbruk

Vi gjev rettleiing om ulike tilskuddsordningar og handsamar søknadar. For produksjonstilskot og RMP skal ein levere elektronisk søknad. Du kan nytte datamaskin på kontoret vårt og få rettleiing til utfylling viss du ynskjer det. Om du har spørsmål om deling av landbrukseigedom, omdisponering av dyrka mark eller andre spørsmål knytt til eigedomen kan du ta kontakt med oss.

Landbruk og produksjon i Herøy

Her finn du informasjon om landbruket si verdiskaping i Herøy kommune. Tala det er referert til er frå 2007.

Landbruk og produksjonen i Ulstein

Her finn du informasjon om landbruket si verdiskaping i Ulstein kommune. Tala det er referert til er frå 2007.

landbruk og produksjonen  i Hareid 

Her finn du informasjon om landbruket si verdiskaping i Hareid kommune. Tala det er referert til er frå 2007.

FiskaRbonden sin arv

"Fiskarbonden sin arv" var eit prosjekt i regi av Skogselskapet i Møre og Romsdal og landbruksavdelingane i fylket. Prosjektet starta 1.juli 2005 og vart avslutta i 2009. Fem kommunar vart valt ut som hovudsamarbeidspartar; Averøy, Fræna, Haram, Giske og Herøy. Hovudmålet for prosjektet var å styrkje næringslivet og bygdesamfunna på kysten i Møre og Romsdal.

sluttrapport_fiskarbonden_sin_arv.pdf

KONTAKT

Søre Sunnmøre
Landbrukskontor

Dragsundvegen 6
6080 Gurskøy 

Telefon 70 08 46 70
kontor@landbrukskontoret.no

LENKJER

Postliste
Skjema
Lover
Landbruksdirektoratet
nyttige lenker

.